Το κίνημα πέμπτη-Πέμπτη...

Επειδή όλα από ανθρώπους γίνονται, αλλά για να γίνει κάτι πρέπει να οργανωθούμε τα λέμε την Πέμπτη την πέμπτη ώρα στο γραφείο του΄Συλλόγου του ΕΠΑΛ...

El mundo mejor es posible!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια :