Στόχοι...

Καλύτερα αργά παρά ποτέ...

Με αφορμή την νέα (όχι σχολική αυτή τη φορά) χρονιά καταγράφω την φετινή λίστα στόχων η οποία είναι (όπως κάθε φορά) υπό συνεχή ανανέωση (συνήθως προστίθενται συνεχώς καινούριοι ;-))

  1. Δημιουργία ιστοτόπου για την σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ (και βλέπουμε για βιβλιοθήκη, ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, κλπ)
  2. Ολοκλήρωση της καταγραφής του εξοπλισμού πληροφορικής (γραφεία καθηγητών, εργαστήρια ηλεκτρολόγων, κλπ)
  3. Καταγραφή του συνόλου των λογισμικών που χορηγήθηκαν από το ΥΠΕΠΘ και εγκατάσταση τους στο lab1
  4. Δημιουργία αποθετηρίου λογισμικού (κυρίως ελεύθερου) στο τοπικό δίκτυο του σχολείου και ενημέρωση των μαθητών για την ύπαρξη του
  5. Ενεργοποίηση και χρήση όλων των προβλεπόμενων βιβλίων ΣΕΠΕΗΥ
  6. Οργάνωση του εργαστηρίου "Επισκευής και Υλικού ΗΥ"
  7. Εγκατάσταση συστήματος "διαχείρισης  πληροφορίας" (emails, έγγραφα, ανακοινώσεις, βαθμολογίες μαθητών, κλπ)
και βλέπουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια :