3ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής: θα είμαστε κι εμείς εκεί...

Θα συμμετάσχουμε κι εμείς στο 3ο μαθητικό συνέδριο πληροφορική http://www.math-syn-pli.gr/ με το Βήτα-Πι (δυστυχώς με το Γάμα-Πι τα πράματα είναι τόσο πιεσμένα λόγω του μαθήματος των πανελληνίων που δεν παίρνει)...

Τι θα κάνουμε; Διαβάστε την περίληψη που στείλαμε και θα καταλάβετε...


Σχεδίαση και Υλοποίηση του Ιστότοπου του 1ο ΕΠΑΛ Πολυγύρου με την χρήση του
Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου Joomla

Στα πλαίσια του μαθήματος «Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο» της Β’ τάξης του τομέα Πληροφορικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ο ιστότοπος του 1ο ΕΠΑΛ Πολυγύρου με την χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου Joomla.
Αρχικά η ομάδα εργασίας καθόρισε τους στόχους, το περιεχόμενο, την δομή και κάποια στοιχεία του οπτικού σχεδιασμού του ιστοτόπου.
Την ανάλυση αυτή ακολούθησε ο χωρισμός της αρχικής ομάδας εργασίας σε τέσσερις μικρότερες. Η πρώτη ομάδα αναζήτησε στοιχεία για το περιβάλλον υλοποίησης, η δεύτερη επισκέφτηκε ιστότοπους άλλων σχολείων και κατέγραψε σχετικές πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο και τη δομή τους, η τρίτη και η τέταρτη ασχολήθηκαν με την συλλογή και οργάνωση των στοιχείων περιεχομένου του ιστοτόπου.
Τέλος, μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών τους και αφού η κάθε ομάδα παρουσίασε στις υπόλοιπες τα αποτελέσματα της δουλείας της όλες οι μαθητές ασχολήθηκαν με την τελική σχεδίαση και υλοποίηση του ιστότοπου.

Λέξεις κλειδιά: Σχεδίαση, Υλοποίηση Ιστοτόπου, Σύστημα Διαχείρισης περιεχομένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :