Μηχανογραφικά...

Η πληροφορική όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιούνταν!!!

Για τα περαιτέρω σε λίγο...


Δεν υπάρχουν σχόλια :