Ασκήσεις Δομημένου Προγραμματισμού - Κεφ 1, 2Κεφάλαια 1, 2
Ασκήσεις καθορισμού απαιτήσεων προβλήματος
Το παρόν υλικό υπόκειται στους όρους της GNU Free Documentation license


1.      Να καθορίσετε τις απαιτήσεις του παρακάτω προβλήματος (να βρείτε δεδομένα, ζητούμενα, συνθήκες και σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα με τα ζητούμενα)
Δίνεται ο αριθμός των νικών και των ηττών μιας ομάδας μπάσκετ σε μια αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα βαθμολογείται για κάθε νίκη με δύο βαθμούς και για κάθε ήττα με έναν. Να υπολογισθεί και να εμφανισθεί η συνολική βαθμολογία της ομάδας.

2.      Να καθορίσετε τις απαιτήσεις του παρακάτω προβλήματος (να βρείτε δεδομένα, ζητούμενα, συνθήκες και σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα με τα ζητούμενα)
Δίνονται το μήκος και το πλάτος μιας αίθουσας. Να υπολογισθεί το εμβαδόν της και να εμφανισθεί.

3.      Να καθορίσετε τις απαιτήσεις του παρακάτω προβλήματος (να βρείτε δεδομένα, ζητούμενα, συνθήκες και σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα με τα ζητούμενα)
Δίνεται το πλήθος των μαθητών μιας τάξης που θα συμμετάσχουν σε μια σχολική εκδρομή καθώς και το συνολικό κόστος του λεωφορείου που θα τους μεταφέρει. Να υπολογιστεί το ποσό συμμετοχής στην εκδρομή, να εμφανιστεί στην οθόνη και να εκτυπωθεί στον εκτυπωτή. Να παραστήσετε με ψευδοκώδικα των αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος.


4.      Να καθορίσετε τις απαιτήσεις του παρακάτω προβλήματος (να βρείτε δεδομένα, ζητούμενα, συνθήκες και σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα με τα ζητούμενα)
Δίνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το πλήθος των κιλοβάτ (KW) ρεύματος που κατανάλωσε ένας πελάτης της ΔΕΗ. Η ηλεκτρική εταιρεία κοστολογεί τα πρώτα 100 KW προς 15 λεπτά του ευρώ το ένα και τα υπόλοιπα προς 20 λεπτά του ευρώ. Ζητείται να υπολογισθεί και να εμφανισθεί το ποσό που θα καταβάλλει ο καταναλωτής καθώς και το ονοματεπώνυμο του.

5.      Να καθορίσετε τις απαιτήσεις του παρακάτω προβλήματος (να βρείτε δεδομένα, ζητούμενα, συνθήκες και σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα με τα ζητούμενα)
Δίνονται οι δικαιολογημένες και οι αδικαιολόγητες απουσίες ενός μαθητή. Το όριο των δικαιολογημένων απουσιών είναι 50 και το όριο των αδικαιολόγητων είναι 60. Να ελεγχθεί αν ο μαθητής προάγεται ή όχι και να εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα καθώς και το όνομα του μαθητή.

6.      Να καθορίσετε τις απαιτήσεις του παρακάτω προβλήματος (να βρείτε δεδομένα, ζητούμενα, συνθήκες και σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα με τα ζητούμενα)
Δίνεται η εξωτερική θερμοκρασία μιας πόλης και το όνομα ενός μικρού κοριτσιού που θέλει να βγει βόλτα στην πόλη. Να βρεθεί και να εμφανιστεί αν πρέπει η μικρή να φορέσει ή όχι μπουφάν με βάση την εξωτερική θερμοκρασία. Ειδικότερα η μικρή πρέπει να φορέσει μπουφάν αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 15 βαθμοί κελσίου ενώ δεν πρέπει να φορέσει μπουφάν αν είναι μεγαλύτερη ή ίση από 15 βαθμούς.  

7.      Να καθορίσετε τις απαιτήσεις του παρακάτω προβλήματος (να βρείτε δεδομένα, ζητούμενα, συνθήκες και σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα με τα ζητούμενα)
Δίνεται το πλήθος των μαθητών μιας τάξης που θα συμμετάσχουν σε μια σχολική εκδρομή, το συνολικό κόστος του λεωφορείου που θα τους μεταφέρει, το όνομα ενός μαθητή της τάξης καθώς και τα χρήματα που αυτός διαθέτει. Να βρεθεί αν ο μαθητής αυτός μπορεί να συμμετάσχει στην εκδρομή. Στην περίπτωση που μπορεί να  συμμετάσχει τότε να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του και τα χρήματα που θα του περισσέψουν ενώ στην περίπτωση που δεν μπορεί το ονοματεπώνυμο του και τα χρήματα που του λείπουν.

8.      Να καθορίσετε τις απαιτήσεις του παρακάτω προβλήματος (να βρείτε δεδομένα, ζητούμενα, συνθήκες και σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα με τα ζητούμενα)
Δίνονται τα ονόματα και το βάρος τριών ατόμων σε κιλά. Τα άτομα αυτά θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα ασανσέρ. Το ασανσέρ μπορεί να σηκώσει μέχρι 200 κιλά. Να ελεγχθεί αν τα άτομα αυτά μπορούν ή όχι να χρησιμοποιήσουν το ασανσέρ και να εμφανίζεται το άθροισμα των κιλών τους καθώς και το κατάλληλο μήνυμα ανάλογα με την περίπτωση (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασανσέρ ή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασανσέρ)


9.      Να καθορίσετε τις απαιτήσεις του παρακάτω προβλήματος (να βρείτε δεδομένα, ζητούμενα, συνθήκες και σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα με τα ζητούμενα)
Δίνονται το ονοματεπώνυμο του κάθε μαθητή μιας τάξης και η βαθμολογία τους στο μάθημα των Θρησκευτικών. Θέλουμε να υπολογίσουμε τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθητών της τάξης στο μάθημα αυτό.

10.  Να καθορίσετε τις απαιτήσεις του παρακάτω προβλήματος (να βρείτε δεδομένα, ζητούμενα, συνθήκες και σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα με τα ζητούμενα)
Δίνονται το ονοματεπώνυμο του κάθε μαθητή μιας τάξης και η βαθμολογία τους στα μάθηματα των Θρησκευτικών και της Γεωγραφίας. Θέλουμε να υπολογίσουμε τον μέσο όρο της βαθμολογίας της τάξης σε κάθε ένα από τα μαθήματα αυτά χωριστά καθώς και τον συνολικό μέσο όρο των δύο μαθημάτων ολόκληρου του τμήματος.

11.  Να καθορίσετε τις απαιτήσεις του παρακάτω προβλήματος (να βρείτε δεδομένα, ζητούμενα, συνθήκες και σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα με τα ζητούμενα)
Δίνεται η ηλικία καθενός από τους καθηγητές του σχολείου μας και ζητείται να υπολογισθεί ο μέσος όρος της ηλικίας τους.

12.  Να καθορίσετε τις απαιτήσεις του παρακάτω προβλήματος (να βρείτε δεδομένα, ζητούμενα, συνθήκες και σχέσεις που συνδέουν τα δεδομένα με τα ζητούμενα)
Δίνονται ο αριθμός των αιθουσών ενός σχολείο καθώς και το μήκος και το πλάτος κάθε μιας από αυτές. Να υπολογισθεί το εμβαδόν τους και να εμφανισθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια :