Ασκήσεις Δομημένου Προγραμματισμού - Κεφ 3, 4


Κεφάλαια 3, 4
Ασκήσεις καθορισμού απαιτήσεων προβλήματος
Το παρόν υλικό υπόκειται στους όρους της GNU Free Documentation licenseΔομή της ακολουθίας

1.      Να αναπαραστήσετε τον αλγόριθμο επίλυσης του ακόλουθου προβλήματος με ψευδοκώδικα. Δίνεται ο αριθμός των νικών και των ηττών μιας ομάδας μπάσκετ σε μια αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα βαθμολογείται για κάθε νίκη με δύο βαθμούς και για κάθε ήττα με έναν. Να υπολογισθεί και να εμφανισθεί η συνολική βαθμολογία της ομάδας.

2.      Να αναπαραστήσετε τον αλγόριθμο επίλυσης του ακόλουθου προβλήματος με ψευδοκώδικα. Δίνονται το μήκος και το πλάτος μιας αίθουσας. Να υπολογισθεί το εμβαδόν της και να εμφανισθεί.

3.      Δίνεται το πλήθος των μαθητών μιας τάξης που θα συμμετάσχουν σε μια σχολική εκδρομή καθώς και το συνολικό κόστος του λεωφορείου που θα τους μεταφέρει. Να υπολογιστεί το ποσό συμμετοχής στην εκδρομή, να εμφανιστεί στην οθόνη και να εκτυπωθεί στον εκτυπωτή. Να παραστήσετε με ψευδοκώδικα των αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος.


Δομή της επιλογής

4.      Να αναπαραστήσετε τον αλγόριθμο επίλυσης του ακόλουθου προβλήματος με ψευδοκώδικα. Δίνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το πλήθος των κιλοβάτ (KW) ρεύματος που κατανάλωσε ένας πελάτης της ΔΕΗ. Η ηλεκτρική εταιρεία κοστολογεί τα πρώτα 100 KW προς 15 λεπτά του ευρώ το ένα και τα υπόλοιπα προς 20 λεπτά του ευρώ. Ζητείται να υπολογισθεί και να εμφανισθεί το ποσό που θα καταβάλλει ο καταναλωτής καθώς και το ονοματεπώνυμο του.

5.      Να αναπαραστήσετε τον αλγόριθμο επίλυσης του ακόλουθου προβλήματος με ψευδοκώδικα. Δίνονται οι δικαιολογημένες και οι αδικαιολόγητες απουσίες ενός μαθητή. Το όριο των δικαιολογημένων απουσιών είναι 50 και το όριο των αδικαιολόγητων είναι 60. Να ελεγχθεί αν ο μαθητής προάγεται ή όχι και να εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα καθώς και το όνομα του μαθητή.

6.      Δίνονται οι δικαιολογημένες και οι αδικαιολόγητες απουσίες ενός μαθητή. Το όριο του αθροίσματος των απουσιών για να προαχθεί ένας μαθητής είναι 114. Να ελεγχθεί αν ο μαθητής προάγεται ή όχι και να εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα καθώς και το όνομα του μαθητή. Να αναπαραστήσετε τον αλγόριθμο επίλυσης του παραπάνω προβλήματος με λογικό διάγραμμα ή  ψευδοκώδικα.

7.      Δίνεται η εξωτερική θερμοκρασία μιας πόλης και το όνομα ενός μικρού κοριτσιού που θέλει να βγει βόλτα στην πόλη. Να βρεθεί αν πρέπει η μικρή να φορέσει ή όχι μπουφάν με βάση την εξωτερική θερμοκρασία. Ειδικότερα η μικρή πρέπει να φορέσει μπουφάν αν η θερμοκρασία είναι μικρότερη από 15 βαθμοί κελσίου ενώ δεν πρέπει να φορέσει μπουφάν αν είναι μεγαλύτερη από 15 βαθμούς. Να παραστήσετε με ψευδοκώδικα των αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος.

8.      Δίνεται το πλήθος των μαθητών μιας τάξης που θα συμμετάσχουν σε μια σχολική εκδρομή, το συνολικό κόστος του λεωφορείου που θα τους μεταφέρει, το όνομα ενός μαθητή της τάξης καθώς και τα χρήματα που αυτός διαθέτει. Να βρεθεί αν ο μαθητής αυτός μπορεί να συμμετάσχει στην εκδρομή. Στην περίπτωση που μπορεί να  συμμετάσχει τότε να εμφανιστεί στην οθόνη το ονοματεπώνυμο του και τα χρήματα που θα του περισσέψουν ενώ στην περίπτωση που δεν μπορεί το ονοματεπώνυμο του και τα χρήματα που του λείπουν. Να παραστήσετε με ψευδοκώδικα τον αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος.

9.      Δίνονται τα ονόματα και το βάρος τριών ατόμων σε κιλά. Τα άτομα αυτά θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα ασανσέρ. Το ασανσέρ μπορεί να σηκώσει μέχρι 200 κιλά. Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος να ελέγχει αν τα άτομα αυτά μπορούν ή όχι να χρησιμοποιήσουν το ασανσέρ και να εμφανίζεται το άθροισμα των κιλών τους καθώς και το κατάλληλο μήνυμα ανάλογα με την περίπτωση (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασανσέρ ή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασανσέρ)

10.  Δίνονται τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει ένα αυτοκίνητο από το προηγούμενο service. Το αυτοκίνητο χρειάζεται service κάθε 10.000 χιλιόμετρα. Να αναπαραστήσετε τον αλγόριθμο επίλυσης του παραπάνω προβλήματος ο οποίος να ελέγχει αν το αυτοκίνητο χρειάζεται service και αν ναι να εμφανίζει το μήνυμα «χρειάζεσαι service άμεσα», αν όχι να εμφανίζει το μήνυμα «θα χρειαστείς service σε Χ χιλιόμετρα». Η τιμή του Χ να είναι τα χιλιόμετρα που υπολείπονται μέχρι το επόμενο service.

11.  Δίνονται η μάρκα μιας κομπόστας ροδάκινο και το έτος λήξης της. Να αναπαραστήσετε με λογικό διάγραμμα ή ψευδοκώδικα τον αλγόριθμο ο οποίος ελέγχει αν μπορείτε να φάτε την κομπόστα ή όχι (ανάλογα με την ημερομηνία λήξης) και να εμφανίζει το κατάλληλο μήνυμα
Στην περίπτωση που η κομπόστα δεν έχει λήξει να εμφανίζεται το μήνυμα: «Μπορείς να φας τη κομπόστα». Στην περίπτωση που η κομπόστα έχει λήξει: (1) να υπολογίζεται πόσα χρόνια πριν έχει λήξει (2) να εμφανίζεται το μήνυμα: «Μην την φας, Η έχει λήξει εδώ και Χ χρόνια» όπου Χ τα χρόνια που έχουν περάσει από την ημερομηνία λήξης της κομπόστας


Δομή της επανάληψης

12.  Δίνονται το ονοματεπώνυμο του κάθε μαθητή μιας τάξης και η βαθμολογία τους στο μάθημα των Θρησκευτικών. Θέλουμε να υπολογίσουμε τον μέσο όρο της βαθμολογίας των μαθητών της τάξης στο μάθημα αυτό. Να παραστήσετε με ψευδοκώδικα των αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος.

13.  Δίνονται το ονοματεπώνυμο του κάθε μαθητή μιας τάξης και η βαθμολογία τους στα μάθηματα των Θρησκευτικών και της Γεωγραφίας. Θέλουμε να υπολογίσουμε τον μέσο όρο της βαθμολογίας της τάξης σε κάθε ένα από τα μαθήματα αυτά χωριστά καθώς και τον συνολικό μέσο όρο των δύο μαθημάτων ολόκληρου του τμήματος. Να παραστήσετε με ψευδοκώδικα των αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος.

14.  Δίνεται η ηλικία καθενός από τους καθηγητές του σχολείου μας και ζητείται να υπολογισθεί ο μέσος όρος της ηλικίας τους. Να παραστήσετε με ψευδοκώδικα των αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος.

15.  Να αναπαραστήσετε τον αλγόριθμο επίλυσης του ακόλουθου προβλήματος με ψευδοκώδικα. Δίνονται ο αριθμός των αιθουσών ενός σχολείο καθώς και το μήκος και το πλάτος κάθε μιας από αυτές. Να υπολογισθεί το εμβαδόν τους και να εμφανισθεί.


Συνδυασμός επιλογής και επανάληψης

16.  Δίνονται το ονοματεπώνυμο κάθε μαθητή μιας τάξης και η βαθμολογία του στο μάθημα των μαθηματικών. Ζητείται να υπολογίσουμε το πλήθος των μαθητών της τάξης που έχουν βαθμολογία σε αυτό το μάθημα μεγαλύτερη από 18. Να παραστήσετε με ψευδοκώδικα των αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος.

17.  Δίνονται οι βαθμοί τριμήνου ενός μαθητή σε όλα τα μαθήματα του. Να υπολογίσετε το πλήθος των μαθημάτων του που έχουν βαθμολογία έως 10, το πλήθος των μαθημάτων που έχουν βαθμολογία από 11-15, από 16-18 και από 18-20. Να παραστήσετε με ψευδοκώδικα των αλγόριθμο επίλυσης του προβλήματος.

18.  Στον πανελλήνιο διαγωνισμό πληροφορικής που γίνεται κάθε χρόνο μπορούν να συμμετάσχουν μαθητές από Γυμνάσια, ΕΠΑΛ και ΓΕΛ. Αν μας δίνεται η τάξης και τύπος του σχολείου που φοιτά ο μαθητής, να υπολογισθεί το πλήθος των μαθητών που συμμετέχουν από κάθε τάξη. Να παραστήσετε με ψευδοκώδικα των αλγόριθμο του προβλήματος.

19.  Σε μία εταιρία γίνονται κρατήσεις από το μισθό του υπέρ του συνδικαλιστικού σωματείου του ανάλογα με το ύψος του μισθού του. Για μισθό έως 1000 ευρώ η κράτηση είναι 1%, έως 1200 2%, έως 1300 3%, έως 1400 4% και πάνω από 1400 5%. Δίνονται για κάθε υπάλληλο το ονοματεπώνυμο του και ο μισθός του. Να υπολογισθεί για τον κάθε υπάλληλο το ποσό της κράτησης που του αντιστοιχεί. Να παραστήσετε με ψευδοκώδικα των αλγόριθμο του προβλήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια :