Ερευνητική Εργασία Το φατσοβιβλίο- Υλικό πρώτης συνάντησης

Η ατζέντα της συνάντησηςΗ παρουσίαση του πλαισίου

Θα ακολουθήσει παρουσίαση του Θανάση που θα μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες

Και μετά θα παρουσιαστεί το θέμα μας


Λοιπόν, αύριο τα σπουδαία...

Δεν υπάρχουν σχόλια :