Οδηγίες για την ορθή χρήση / λειτουργία των Εργαστηρίων Κατεύθυνσης του τομέα Πληροφορικής

Ποιοι χρησιμοποιούν τα εργαστήρια Πληροφορικής (με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΙ: Κουτσάκας, Καρακολίδου, Μυλωνάς, Σάτκα
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ: Μαστροδημητρόπουλος, Σαμαρά, Καμπάνη, Καρακάσης, Χαραλαμπίδου, Ξωνίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ: Σιμιτοπούλου, Κροκκιδάς, Παρασκευοπούλου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ: Γρέκος

Κανόνες χρήσης
(είναι αναρτημένοι στις εισόδους των εργαστηρίων)
Για την αποφυγή προβλημάτων στην λειτουργία των εργαστηρίων είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν οι εξής απλοί κανόνες:

όχι φαγητά, όχι ροφήματα
όχι μαθητές χωρίς επίβλεψη καθηγητή
στο διάλειμμα βγάζουμε τους μαθητές έξω και κλειδώνουμε
στο τέλος της ημέρας σβήνουμε φώτα, υπολογιστές, οθόνες και κλειδώνουμε

Ποιος κλειδώνει τα εργαστήρια και πότε;
(Θα αναρτηθεί πρόγραμμα έξω από τα εργαστήρια.)
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις που τα μαθήματα σε ένα εργαστήριο τελειώνουν νωρίτερα από το 7ωρο. Σε αυτή τη περίπτωση ο εκπαιδευτικός που χρησιμοποίησε τελευταίος το εργαστήριο σβήνει τα φώτα, τους υπολογιστές, τις οθόνες και κλειδώνει.

Τι είναι το βιβλίο συμβάντων;
Ένα βιβλίο που βρίσκεται στο συρτάρι της έδρας του κάθε εργαστηρίου

Πότε και Πως συμπληρώνω το βιβλίο συμβάντων;
Κάθε φορά που υπάρχει κάτι άξιο λόγου να αναφερθεί.
Στο βιβλίο συμβάντων αναφέρω: Ημερομηνία, Διδακτική Ώρα, Τμήμα, Μάθημα, Επιβλέπον, Υπογραφή, Παρατηρήσεις

Διάγραμμα θέσεων Εργασίας
(Κενά διαγράμματα θα πάρετε από την Δ. Χουλιαροπούλου και θα τις επιστρέψετε τα συμπληρωμένα)
Κάθε εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί το εργαστήριο συμπληρώνει ένα σχεδιάγραμμα θέσεων εργασίας στο οποίο καταγράφεται η διάταξη των μαθητών στους σταθμούς εργασίας. Το σχεδιάγραμμα τηρείται ανά μάθημα και οι μαθητές δεν αλλάζουν θέσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουμε ενημερώνουμε τον υπεύθυνο εργαστηρίουΥπεύθυνοι εργαστηρίων πληροφορικής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ


Το έγγραφο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια :