Συμμετοχή μας στο 4ο μαθητικό προσυνέδρειο πληροφοιρκής

Όπως πέρυσι έτσι και φέτος θα συμμετάσχουμε στο μαθητικό συνέδριο πληροφορικής με την εξής εισήγηση:

Εικονική Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής στο ΕΠΑΛ Πολυγύρου:
Ένα παράδειγμα βιωματικής μάθησης και κοινωνικής προσφοράς

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011-12, στα πλαίσια του μαθήματος «Συντήρηση ΗΥ» του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ, οι μαθητές της Β’ τάξης ίδρυσαν και λειτούργησαν μία εικονική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής.

Στόχοι της δράσης αυτής ήταν (1) η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης πληροφορικής (2) η καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος (3) η ανάπτυξη προσωπικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων (4) η σύνταξη επιχειρηματικής αλληλογραφίας / εγγράφων (5) η στενότερη σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας και τέλος (6) η κοινωνική προσφορά.

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει (1) τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την δημιουργία και οργάνωση της εικονικής επιχείρησης (2) τις βασικές λειτουργίες τους ρόλους και την στελέχωση της (3) τον απολογισμό των μέχρι τώρα δράσεων και αποτελεσμάτων της και τέλος (4) τα μελλοντικά σχέδια της.


Λέξεις κλειδιά: Εικονική Επιχείρηση, Βιωματική Μάθηση

Ολόκληρη η εισήγηση είναι εδώ

Η παρουσίαση θα ανέβει σε λίγο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια :