Ανακύκλωση εξοπλισμού Πληροφορικής στο ΕΠΑΛ Πολυγύρου

Οι μαθητές του τομέα Πληροφορικής του ΕΠΑΛ Πολυγύρου, μαζί με τους καθηγητές μας, στα πλαίσια προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και του μαθήματος Συντήρηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:
  • συλλέγουμε 
  • επισκευάζουμε 
  • επαναχρησιμοποιούμε 
  • ανακυκλώνουμε 
παλιό / απαξιωμένο εξοπλισμό πληροφορικής.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους Δημότες, στις Δημοσιες Υπηρεσίες / Οργανισμούς και στις επιχειρήσεις του Δήμου Πολυγύρου και τους καλούμε να φέρνουν τον παλιό / απαξιωμένο εξοπλισμό Πληροφορικής στο ΕΠΑΛ Πολυγύρου.

Ο εξοπλισμός πληροφορικής που φτάνει στο ΕΠΑΛ, αρχικά ελέγχεται και στην περίπτωση που αυτό είναι δυνατό επισκευάζεται και χρησιμοποιείται για να καλύψει τις ανάγκες του σχολείου.

Σε διαφορετική περίπτωση αποσυναρμολογείται, τα χρήσιμα εξαρτήματα αποθηκεύονται για μελλοντική χρήση και τα υπόλοιπα μεταφέροντα για ανακύκλωση σε ειδικό κοντείνερ που υπάρχει στο ΧΥΤΥ Πολυγύρου.

Δεχόμαστε τον εξής ηλεκτρονικό εξοπλισμό:
Laptops, Netbooks, Κεντρικές Μονάδες και εξαρτήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθόνες, Εκτυπωτές, Δικτυακό εξοπλισμό, κλπ. 

Σημείο συλλογής: ΕΠΑΛ Πολυγύρου, ισόγειο, γραφείο ΣΕΚ ή εργαστήριο πληροφορικής 3, δεύτερος όροφος, καθημερινά 08:30 – 12:30 π.μ.

 Για συνεννόηση / επικοινωνία: tel. 2371022941 fax 2371023285

email: mail@1epal-polyg.sch.gr, fkoutsakas@gmail.com, web: http://1epal-polyg.chal.sch.gr


Υπεύθυνοι προγράμματος
Κουτσάκας Φίλιππος
Μυλωνάς Δημήτρης
Καρακολίδου Βασιλική
Σάτκα Πασχαλιά
Καθηγητές Πληροφορικής ΕΠΑΛ Πολυγύρο

Δεν υπάρχουν σχόλια :