Πιο push της πληροφορίας που διακινείται στο ΠΣΔ προς τους εκπαιδευτικούς δεν γίνεται...

Μπορεί να μην είναι το πρώτο ή το δεύτερο πράγμα που διακρίνεις όταν τον πρωτο-συναντήσεις αλλά σίγουρα αν δεν είναι το τρίτο τότε είναι το τέταρτο: μια έντονη ανάγκη να επικοινωνήσει τις σκέψεις τους, τις απόψεις του, τις ιδέες του, τα η-μέιλ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (μιας και είναι ο υπεύθυνος λήψης / εκτύπωσης / διεκπεραίωσης τους).

Ο Θανάσης λοιπόν, από τότε που ανέλαβε αυτό το πόστο και αφού απέκλεισε την ιδέα να τα κρεμάει τα εκτυπωμένα η-μείλς του ΠΣΔ με πετονιά από το ταβάνι στο ύψος των ματιών για να πέφτουν πάνω τους οι συνάδελφοι και θέλοντας και μη να τα διαβάζουν, ή την ακόμη καλύτερη της ηχογράφησης τους και αναπαραγωγής τους κατά τη διάρκεια του ύπνου (βλέπε υπνοδιδασκαλία) αποφάσισε να μαζέψει τα η-μειλς των καθηγητών του σχολείου και να τους τα προωθεί.

Δεν του έφτανε όμως αυτό, ήταν εύκολο να το διακρίνω σε κάθε μας συζήτηση. Λεπτά ολόκληρα στύβαμε τα μυαλά μας για να βρούμε μια πιο push λύση ώστε να φτάνει η πληροφορία που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΠΣΔ στους συναδέλφους και τελικά καταλήξαμε στο εξής το οποίο και υλοποιήσαμε με τα εξής βήματα:
  1. δημιουργήσαμε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gmail
  2. ρυθμίσαμε τον λογαριασμό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου να προωθεί  αυτόματα ένα αντίγραφο από όλα τα μηνύματα στον καινούριο λογαριασμό του gmail
  3. ρυθμίσαμε τους 4 από τους 6 υπολογιστές τους γραφείου των καθηγητών έτσι ώστε με το που εκκινούν να ανοίγουν τον google chrome και να συνδέονται στην υπηρεσία igoogle. Η οθόνη που θα εμφανίζεται μπροστά τους θα περιέχει τα η-μέιλς που έχει λάβει το σχολείο (αριστερή στήλη) καθώς και ανακοινώσεις που αφορούν στο σχολείο (δεξιά στήλη).
Πραγματικά πιο push της πληροφορίας προς τους συναδέλφους δεν γίνεται ;-)
Δεν υπάρχουν σχόλια :