Κύριε, κύριε, τι μπορεί να πέσει αύριο;

Αν και οι περισσότεροι (αν όχι) όλοι οι υποψήφιοι θα κοιμούνται (και αν δεν κοιμούνται καλά θα κάνουν να κοιμηθούν τώρα) θα διακινδυνεύσω μια πρόβλεψη για τα αυριανά θέματα.

Υποθέτω ότι τα θέματα θα κινηθούν στο μοτίβο των θεμάτων του 2009, 2010, δηλαδή:

Το πρώτο θέμα θα είναι κλασικά θεωρία Σωστό / Λάθος, ίσως ασκησούλα με mod, div, ίσως κάποια αντιστοίχισης, ίσως κάτι από τις συναρτήσεις του κεφ 13 (pred, succ, κλπ)

Το δεύτερο θέμα θα είναι επίσης θεωρία αντιστοίχηση (αν δεν έχει το πρώτο θέμα) και ίσως μια μικρή ανάπτυξης (κάποιος ορισμός) ή μπορεί να είναι κάτι με write (δίνω αυτή τη τιμή στη μεταβλητή τι θα εμφανιστεί;)

Το τρίτο θέμα θα είναι της κατηγορίας: "ζωγραφίζω οθόνη, μνήμη και χρησιμοποιώ δάχτυλο για να κάνω μεταγλώτισση του κώδικα γραμμή-γραμμή". Εδώ μπορεί επιτέλους να μπει κάτι από το 12 κεφάλαιο (υποπρογράμματα) ή μπορεί να είναι κάτι με δομή επανάληψης και επιλογής μαζί.

Τέλος το τέταρτο θέμα θα ζητήσει (επιτέλους) να φτιάξετε ένα πρόγραμμα. Υποθέτω ότι αν το πρώτα τρια θέματα είναι σαν τα παραπάνω εδώ θα πρέπει να ζητήσουν τα ρέστα τους βάζοντας κάτι που θα συνδυάζει δομή επιλογής και επανάληψης (πχ σαν αυτό με τα σχολεία που πάνε σε ένα μουσείο που είχε πέσει και παλιότερα)

Αυτά και καλή επιτυχία


Δεν υπάρχουν σχόλια :