Στοιχεία για τις σχολές Πληροφορικής των ΤΕΙ του μηχανογραφικόυ

Απόσπασμα από την ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – 2006. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας – ΕΠΕ (www.epe.org.gr)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2006

3.4.4. Συγκριτικά αποτελέσματα

Η αξιολόγηση που παρουσιάζουμε αφορά την πληρότητα της ύλης των προγραμμάτων σπουδών και όχι την ποιότητα των παρεχομένων σπουδών ή οποιεσδήποτε άλλες εκπαιδευτικές ή ερευνητικές παραμέτρους οι οποίες είναι πολύ δυσκολότερο να αξιολογηθούν αντικειμενικά. Δεν πρόκειται επομένως για μια συνολική αξιολόγηση των τμημάτων αλλά για μία επισκόπηση της πληρότητας (και όχι της ποιότητας) των προγραμμάτων σπουδών τους, όπως αυτή προκύπτει μέσα
κυρίως από την εξέταση των οδηγών σπουδών.

Για το σκοπό της αξιολόγησης σχηματίσθηκε ένα Πρότυπο Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) βάσει του οποίου βαθμολογήθηκαν όλες οι επίσημες κατευθύνσεις των τμημάτων που μελετήθηκαν. Το ΠΠΣ αποτελείται από 36 βασικά μαθήματα τα οποία ένας ολοκληρωμένος απόφοιτος Πληροφορικής θα έπρεπε θεωρητικά να τα έχει όλα διδαχθεί ώστε να αποκτήσει όλες εκείνες τις γνώσεις που καλύπτουν ένα επαρκές φάσμα της Πληροφορικής σήμερα.

Τα γραφήματα που παρουσιάζουν τη συνολική βαθμολογία που σημείωσαν όλες οι επίσημες κατευθύνσεις των τμημάτων που μελετήσαμε. Όσον αφορά τους χρωματισμούς, όσα προγράμματα σημείωσαν πληρότητα που ξεπερνούσε τα 2/3 του μεγίστου (δηλ. >0.66) παρουσιάζονται με γαλάζιο και οι ελλείψεις τους χαρακτηρίζονται μικρές. Τα προγράμματα με χαμηλότερη πληρότητα, που ξεπέρασαν όμως τη βάση, παρουσιάζονται με πράσινο και χαρακτηρίζονται από αρκετές ελλείψεις. Τα προγράμματα που δεν ξεπέρασαν τη βάση είναι σχεδόν όλα αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία και τα παρουσιάζουμε με κόκκινο. Τα προγράμματα αυτά είτε έχουν πολλές ελλείψεις είτε προσφέρουν προγράμματα που κακώς επικαλούνται τον όρο Πληροφορική.

Αμιγή τμήματα Πληροφορικής ΑΤΕΙ 

Τμήματα εφαρμογών (και συναφή της) πληροφορικής σε ΑΤΕΙ 

Αμιγή Τμήματα Πληροφορικής ΑΤΕΙ

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, ΑΤΕΙ Πειραιά

Είναι ένα από τα δύο παλαιότερα τμήματα Πληροφορικής ΑΤΕΙ στην Ελλάδα (λειτούργησε το 1983). Έχει ικανοποιητικό πρόγραμμα σπουδών αλλά επικεντρώνεται στη Μηχανική ΗΥ με αποτέλεσμα να έχει μεν πολύ πλούσιο πρόγραμμα σε μαθήματα υλικού αλλά αρκετές ελλείψεις στα υπόλοιπα μαθήματα. Αν και τα περισσότερα μαθήματα έχουν λίγες ώρες θεωρίας διαθέτει ωστόσο μία από τις καλύτερες εργαστηριακές υποδομές ακόμη και μεταξύ των τμημάτων ΑΕΙ. Δεδομένης της μακρόχρονης ιστορίας του θα περίμενε κανείς να έχει καλύτερη οργάνωση της ιστοσελίδας του καθώς και πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών.Πληροφορικής, ΑΤΕΙ Αθήνας

Είναι και αυτό ένα από τα παλαιότερα τμήματα ΑΤΕΙ (λειτούργησε το 1983). Το πρόγραμμα σπουδών του είναι αρκετά καλό με ελάχιστες ελλείψεις και πληρότητα εφάμιλλη πολλών τμημάτων ΑΕΙ. Οι ώρες θεωρίας σε όλα τα μαθήματα είναι ωστόσο και εδώ λίγες. Αν και έχει 24 μέλη ΔΕΠ οι 190 φοιτητές που εισάγονται κάθε έτος δημιουργούν έναν υψηλό λόγο φοιτητών/ΔΕΠ.Πληροφορικής, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Λειτούργησε το 1987 και είναι ίσως το μόνο τμήμα ΑΤΕΙ που δεν έχει λίγες ώρες θεωρίας στα μαθήματά του. Το πρόγραμμά του κρίνεται ικανοποιητικό με λίγες ελλείψεις οι οποίες όμως δεν ικαιολογούνται δεδομένης της μακρόχρονης λειτουργίας του και του επαρκούς αριθμού (19) μελών ΔΕΠ. Το πρόγραμμά του θα ήταν πολύ καλύτερο αν αντί για αλυσίδες μαθημάτων στα ίδια αντικείμενα προσέφερε περισσότερα μαθήματα σε περιοχές που παρουσιάζει ελλείψεις. Ο λόγος φοιτητών/ΔΕΠ είναι και εδώ αρκετά μεγάλος.Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ΑΤΕΙ Σερρών

Το τμήμα προσφέρει τρεις κατευθύνσεις σπουδών από τις οποίες οι δύο (πληροφορικής και υλικού) έχουν ένα αρκετά καλό πρόγραμμα ενώ η Τρίτη κατεύθυνση (τηλεπικοινωνιών) είναι ικανοποιητική. Το τμήμα με μόλις 9 μέλη ΔΕΠ δε φαίνεται ακόμη έτοιμο να προσφέρει αυτές τις κατευθύνσεις και το πρόγραμμά του θα μπορούσε να ήταν πληρέστερο αν προσέφερε ενιαίο πτυχίο στους αποφοίτους του. Οι ώρες θεωρίας είναι και εδώ λίγες στα περισσότερα μαθήματα ενώ υπάρχουν βασικές ελλείψεις σε μαθηματικά και θεωρητικά μαθήματα. Με τους 280 φοιτητές που θα εισαχθούν το 2006 ο λόγος φοιτητών/ΔΕΠ είναι πολύ μεγάλος.Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΑΤΕΙ Λάρισας

Το τμήμα έχει ένα αρκετά καλό πρόγραμμα σπουδών και σημείωσε από τις υψηλότερες βαθμολογίες μεταξύ των ΑΤΕΙ. Οι ώρες θεωρίας είναι και εδώ λίγες αλλά πρόκειται για το ένα από τα δύο μόνο τμήματα ΑΤΕΙ που προσφέρουν το μάθημα “Θεωρίας Υπολογισμού”. Παρότι αναφέρονται τομείς το πρόγραμμά του είναι ουσιαστικά ενιαίο. Αν και έχει ήδη 12 μέλη ΔΕΠ οι 260 φοιτητές που θα εισαχθούν το 2006 δημιουργούν ένα αρκετά υψηλό λόγο φοιτητών/ΔΕΠ.Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΑΤΕΙ Λαμίας

Το τμήμα προσφέρει ένα αρκετά καλό πρόγραμμα σπουδών και σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των ΑΤΕΙ. Αν μάλιστα προσέφερε και ενιαίο πτυχίο αντί για τις δύο κατευθύνσεις (ασφάλειας και τεχνολογίας τηλεφαρμογών) τότε θα είχε μια πολύ καλή πληρότητα εφάμιλλη των καλύτερων ΑΕΙ. Η επίδοσή του οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι όλα τα μαθήματά του είναι υποχρεωτικά και όλα σχεδόν περιλαμβάνουν και εργαστήριο. Υπάρχουν βέβαια ελλείψεις σε θεωρητικά μαθήματα αλλά οι ώρες θεωρίας ήταν λίγες μόνο σε μερικά από τα μαθήματα.

Πάντως, παρατηρούμε κι εδώ το φαινόμενο που μαστίζει τα περισσότερα ΑΤΕΙ που έχουν κατευθύνσεις σπουδών, όπου η επιλογή των τομέων γίνεται εντελώς αυθαίρετα. Το τμήμα με μόλις 7 μέλη ΔΕΠ σαφώς και δε θα'πρεπε να προσφέρει ακόμη τομείς, πόσο μάλλον όταν ο ένας εξ αυτών αφορά την “Τεχνολογία Τηλεφαρμογών”. Είναι άξιο απορίας ποιος άραγε είχε την ιδέα για τη δημιουργία ενός τέτοιου αόριστου τομέα. Οι 240 φοιτητές του νέου έτους κάνουν κι εδώ το λόγο φοιτητών/ΔΕΠ πολύ μεγάλο.Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το τμήμα λειτουργεί από το 2004 και δε φαίνεται να έχει κανένα μέλος ΔΕΠ. Το πρόγραμμα σπουδών του δεν έχει αναπτυχθεί στην πλήρη του μορφή ακόμη οπότε και είναι αδύνατο να το αξιολογήσουμε. Το τμήμα εντούτοις και παρά τις εμφανείς ελλείψεις του σε υποδομή και προσωπικό θα δεχθεί φέτος 180 νέους φοιτητές.Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΑΤΕΙ Καλαμάτας

Πρόκειται για το νεότερο τμήμα Πληροφορικής ΑΤΕΙ και λειτουργεί μόλις ένα χρόνο στη Σπάρτη. Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας εξακολουθεί ωστόσο να έχει μη ενημερωμένη την ιστοσελίδα του. Παρά την προφανή παντελή έλλειψη υποδομών και προσωπικού το τμήμα θα δεχθεί φέτος 250 νέους φοιτητές.


Τμήματα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΑΤΕΙ

Βιομηχανικής Πληροφορικής, ΑΤΕΙ Καβάλας

Αν και το τμήμα επικαλείται εξειδικευμένες σπουδές στη Βιομηχανική Πληροφορική το πρόγραμμα σπουδών του περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις εκ των οποίων η μία τουλάχιστον (εκπαίδευση στην πληροφορική) είναι εντελώς ασύμβατη με αυτό τον προσανατολισμό. Δεδομένου ότι η πρώτη μόνο κατεύθυνση αφορά τη βιομηχανική πληροφορική ενώ η δεύτερη αφορά την επιστήμη των υπολογιστών συνολικά, το τμήμα θα μπορούσε κάλλιστα να ονομάζεται απλώς Πληροφορικής. Επιπλέον, οι διαφορές μεταξύ των τριών κατευθύνσεων είναι αρκετά μικρές σε σημείο που να μη

δικαιλογείται απόλυτα η ύπαρξή τους. Το πρόγραμμα σπουδών στην κατεύθυνση Επιστήμης Υπολογιστών είναι αρκετά καλό ενώ στις άλλες δύο κατευθύνσεις παρουσιάζει ελάχιστες διαφορές και είναι πολύ ικανοποιητικό. Οι ώρες θεωρίας είναι βέβαια στα περισσότερα μαθήματα λίγες αλλά το τμήμα είναι ένα από τα δύο τμήματα ΑΤΕΙ που προσφέρουν το μάθημα “Θεωρίας Υπολογισμού” – άλλο ένα σημάδι του ότι ο τίτλος Βιομηχανική Πληροφορική δεν του ταιριάζει. Οι 320 νέοι φοιτητές για τα 11 μέλη ΔΕΠ δημιουργούν και εδώ ένα πολύ μεγάλο λόγο φοιτητών/ΔΕΠ.Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων, ΑΤΕΙ Κρητής

Το τμήμα προσφέρει δύο κατευθύνσεις, η μία σε Πληροφορική και η δεύτερη σε Επικοινωνίες και Πολυμέσα. Το οξύμωρο είναι ότι ότι η δεύτερη κατεύθυνση σημείωσε μια αρκετά καλή βαθμολογία που ήταν από τις υψηλότερες μεταξύ των ΑΤΕΙ (ακόμη και ΑΕΙ) ενώ η πρώτη που αφορά την Πληροφορική ήταν απλώς ικανοποιητική και αρκετά πιο χαμηλά από τη δεύτερη κατεύθυνση. Οι περισσότερες ελλείψεις στο πρόγραμμα αφορούν τα θεωρητικά μαθήματα. Πάντως προκαλεί και εδώ απορία το πως επιλέγονται τα ονόματα στα περισσότερα τμήματα ΑΤΕΙ. Δεδομένου ότι τα Πολυμέσα δε συνιστούν αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο (όπως π.χ. οι τηλεπικοινωνίες) η επιλογή τους στον τίτλο του τμήματος χαρακτηρίζεται επιεικώς υπερβολική – ειδικά για ένα τμήμα που ούτως ή άλλως επικαλείται σπουδές σε εφαρμοσμένη πληροφορική. Πολλά είναι τα τμήματα που προσφέρουν διάφορες ειδικεύσεις χωρίς ωστόσο να προσθέτουν τις αντίστοιχες λέξεις στον τίτλο τους. Το τμήμα έχει 10 μέλη ΔΕΠ και 4 ερευνητικά εργαστήρια. Ο λόγος φοιτητών/ΔΕΠ είναι και εδώ αρκετά υψηλός.Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης, ΑΤΕΙ Ηπείρου

Το πρόγραμμα σπουδών του είναι αρκετά καλό και προσφέρει ενιαίο πτυχίο χωρίς κατευθύνσεις. Οι ώρες θεωρίας είναι ωστόσο λίγες ενώ οι περισσότερες ελλείψεις του προγράμματος αφορούν θεωρητικά μαθήματα. Στο τμήμα λειτουργούν δύο εργαστήρια και παρότι λειτουργεί από το 1999 έχει μόλις 6 μέλη ΔΕΠ. Με 330 νέους φοιτητές το 2006 έχει έναν υπερβολικά υψηλό λόγο φοιτητών/ΔΕΠ. Το όνομα του τμήματος θα μπορούσε κι εδώ να ήταν καλύτερο.Διαχείρισης Πληροφοριών, ΑΤΕΙ Καβάλας

Το τμήμα προσφέρει ένα ιδιόμορφο πρόγραμμα το οποίο θεωρητικά δε στοχεύει στην πληροφορική καθ'αυτή. Μην έχοντας όμως πολλές επιλογές για ένα τόσο εξειδικευμένο (σε προπτυχιακό επίπεδο) αντικείμενο, καταλήγει στην τετριμένη λύση του να προσφέρει μια ποικιλία μαθημάτων πληροφορικής, η οποία όμως είναι ευνόητο ότι θα παρουσιάζει βασικές ελλείψεις. Η πληρότητα της ύλης επομένως είναι μέτρια και κάτω της βάσης. Οι ώρες θεωρίας είναι κι εδώ λίγες ενώ ο λόγος φοιτητών/ΔΕΠ πολύ υψηλός.Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία, ΑΤΕΙ Μεσολογγίου

Το πρόγραμμα σπουδών του είναι οριακά ικανοποιητικό και μόλις καταφέρνει να ξεπεράσει τη βάση. Παρουσιάζει πολλές ελλείψεις τόσο σε μαθήματα θεωρίας, όσο και σε μαθήματα επικοινωνιών και υλικού. Λειτουργεί από το 1999 και έχει ωστόσο μόλις 5 μέλη ΔΕΠ. Φέτος θα δεχτεί τους περισσότερους φοιτητές (360) από κάθε άλλο τμήμα ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ δημιουργώντας ένα τραγικά μεγάλο λόγο φοιτητών/ΔΕΠ.Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία, ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Έχει ένα ελλιπέστατο πρόγραμμα σπουδών με μόλις 6 μαθήματα πληροφορικής και επικοινωνιών που του δίνουν μια βαθμολογία πολύ κάτω της βάσης και από τις χαμηλότερες όλων των τμημάτων. Λειτουργεί από το 2003, δεν έχει κανένα μέλος ΔΕΠ ούτε και εργαστηριακή υποδομή και εντούτοις θα δεχθεί φέτος 190 νέους φοιτητές.Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία, ΑΤΕΙ Πατρών

Ακριβώς την ίδια άσχημη κατάσταση με το προηγούμενο ομώνυμο τμήμα έχει και αυτό του ΑΤΕΙ Πατρών. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτό θα δεχθεί 220 νέους φοιτητές φέτος.Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία, ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Πρόκειται για το τέταρτο ομώνυμο τμήμα εφαρμογών πληροφορικής. Ιδρύθηκε και αυτό το 2003 στο νεότερο ΑΤΕΙ της Ελλάδας, αυτό των Ιονίων Νήσων. Δεν έχει ούτε και αυτό κανένα μέλος ΔΕΠ ούτε και εργαστηριακή υποδομή και θα δεχθεί παρά ταύτα 220 νέους φοιτητές. Το πρόγραμμά του βέβαια δεν είναι τόσο άσχημο όσο των δύο προηγουμένων αλλά και πάλι δεν καταφέρνει να περάσει τη βάση. Έχει πολλές ελλείψεις σε όλες σχεδόν τις περιοχές κι οι ώρες θεωρίας των μαθημάτων είναι όπως των περισσότερων ΑΤΕΙ λίγες.Τμήματα ΑΤΕΙ που έχουν ή επικαλούνται δεσμούς με την Πληροφορική

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, ΑΤΕΙ Πατρών

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σημείωσε τη δεύτερη χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Δε μιλάμε καν για ελλείψεις. Όλα μαζί τα μαθήματα πληροφορικής και επικοινωνιών που προσφέρει το πρόγραμμα δεν ξεπερνούν τα 5. Υπάρχουν τμήματα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που δεν επικαλούνται καμία σχέση με την Πληροφορική και έχουν εντούτοις περισσότερα σχετικά μαθήματα απ'ότι αυτό στο πρόγραμμά τους. Το λιγότερο που θα έπρεπε το εν λόγω τμήμα να κάνει είναι να βγάλει το συνθετικό “Πληροφοριακών Συστημάτων” από τον τίτλο του. Πάντως, είναι εντυπωσιακό από άποψη εκπαιδευτικής πολιτικής το ότι οι απόφοιτοί του δικαιούνται διορισμό ως καθηγητές πληροφορικής!Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Αν εξαιρέσουμε το ΠΣΕ του ΑΤΕΙ Κρήτης πρόκειται για το πρώτο και μοναδικό τμήμα ΑΤΕΙ που ασχολείται αποκλειστικά με τις Τηλεπικοινωνίες. Αν και δε στοχεύει στην Πληροφορική καθ'αυτή το πρόγραμμα του παρουσιάζει μια ικανοποιητική πληρότητα που αγγίζει το επίπεδο του ΕΑΠ. Οι ώρες θεωρίας είναι ωστόσο και εδώ λίγες με τα περισσότερα μαθήματα να μη ξεπερνούν τις 3 ώρες εβδομαδιαίως. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα νέα τμήματα αυτό λειτουργεί από το 2004 και έχει ήδη 2 μέλη ΔΕΠ. Οι 210 νέοι φοιτητές που θα δεχθεί ωστόσο ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες του νέου αυτού τμήματος.Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών σημείωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία μεταξύ όλων των τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. Το τμήμα προσφέρει συνολικά 3 μαθήματα πληροφορικής εκ των οποίων μόνο το ένα μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο. Η επιλογή της λέξης “γεωπληροφορικής” κρίνεται επιεικώς απαράδεκτη. Πρόκειται για ένα απλό τμήμα τοπογραφίας που επιχειρεί να εντάξει τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών στις σπουδές του – τίποτα παραπάνω. Με την ίδια λογική, θα έπρεπε το κάθε τμήμα που χρησιμοποιεί σήμερα κάποιο εργαλείο της πληροφορικής να κολλάει και τον όρο πληροφορική στον τίτλο του.Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΤΕΙ Πατρών

Πρόκειται για ένα ακόμη τμήμα ΑΤΕΙ όπου ο όρος Πληροφορική έχει κακώς χρησιμοποιηθεί. Το πρόγραμμα σπουδών του έχει σημειώσει μία από τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Το τμήμα προσφέρει μόλις 3 βασικά μαθήματα πληροφορικής, ενώ τα μαθήματα που αφορούν την Επεξεργασία Σήματος, τα Γραφικά, τις Εικόνες και τα Πολυμέσα, σχετίζονται με κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή στο χώρο των ΜΜΕ και δεν αντιμετωπίζονται από τη σκοπιά της επιστήμης των υπολογιστών. Αξίζει να σημειωθεί πως οι τρεις κατευθύνσεις που προσφέρονται (καμία από αυτές δεν αφορά την Πληροφορική) δε διαφέρουν καθόλου ως προς τα μαθήματα πληροφορικής, ενώ έχουν ελάχιστη συνάφεια με την ειδίκευση που επικαλούνται. Δεδομένου ότι όλα τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας κάνουν ούτως ή άλλως χρήση κάποιας ηλεκτρονικής τεχνολογίας ή εφαρμογής λογισμικού, ο όρος “Πληροφορικής” στον τίτλο του τμήματος είναι επιεικώς απαράδεκτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια :