Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα «Εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής με Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα με Λειτουργικό Σύστημα Ubuntu 12.04 και LTSP»


Προσεχώς το πρόγραμμα...

Δεν υπάρχουν σχόλια :