Για να δούμε τι έχει γίνει μέχρι στιγμής...


Αυτή η ανάρτηση πατάει πάνω στις εξής τρεις παραδοχές:
 1. Το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού
 2. Φέτος έχω ελαχιστότατότατο χρόνο για να διαθέσω για την καταγραφή της καθημερινότητας του σχολείου
 3. Το επάγγελμα μας είναι ίσως το μοναδικό στο οποίο έχεις τη δυνατότητα να πεις δύο φορές μέσα σε ένα "χρόνο" : "ΟΚ, μέχρι στιγμής λειτούργησα "έτσι", δεν μου αρέσει αυτό, πάμε από την αρχή...": μία φορά το Σεπτέμβρη και μία τον Γενάρη ;-)
Με δεδομένα τα παραπάνω, παρακάτω, κάνω μια καινούρια αρχή και καταγράφω (πολύ επιγραμματικά) ότι μπόρεσα να θυμηθώ από αυτά που έγιναν και δεν καταγράφηκαν από τον Σεπτέμβρη και μετά...

Έχουμε και λέμε λοιπόν: 
 1. Τοποθέτηση καινούριου rack στο εργαστήριο 1
 2. Αλλαγή των καλωδίων δικτύου στο εργαστήριο 1
 3. Απόσυρση τεσσάρων ΗΥ στο εργαστήριο 2
 4. Τοποθέτηση 3 dell στο εργαστήριο 2
 5. Τοποθέτηση 2 νέων ΗΥ (δωρές φίλων) στο εργαστήριο 2
 6. Αναβάθμιση του Server στο εργαστήριο 1 (αντικατάσταση του από τον ΗΥ που έτρεχε τον Νέστωρα της ΕΠΑΦΟΣ)
 7. Αγορά καινούριου Server για το εργαστήριο 3
 8. Επανεγκατάσταση ΛΣ (Windows XP) και λογισμικών σε 14 ΗΥ στο εργαστήριο 2
 9. Ξαναστήσιμο του Server στο εργαστήριο 2 (windows XP)
 10. Αντικατάσταση του ΗΥ του αμφιθεάτρου με τον server του εργαστηρίου 1
 11. Αντικατάσταση του ΗΥ της γραμματείας (Εύη) με τον ΗΥ του αμφιθεάτρου
 12. Τοποθέτηση ΗΥ με linux salix στο γραφείο
 13. Αντικατάσταση ΗΥ έπαφου
 14. και άλλα πολλά της τρελής καθημερινότητας ενός πληροφορικού σε σχολείο τεχνικής εκπαίδευσης τα οποία ξεχνάω...

Δεν υπάρχουν σχόλια :