Απολογισμός Ε.Θ.Δ.

Την προηγούμενη Τετάρτη...

Αρχικά με σκεπτικό να χρησιμοποιηθεί για να φτιάξουμε κάποιο διαφημιστικό βιντεάκι παρουσιάσαμε ένα tutorial για το muvizu...


Ο Θανάσης παρουσίασε κάποια πράγματα σχετικά με τις επιδιωκόμενες
  • Ατομικές και 
  • Επιχειρηματικές Δεξιότητες 

που θα πρέπει να έχουμε (στοχεύουμε εξάλλου να αποκτήσουμε μέσα στα πλαίσια του προγράμματος) ως εργαζόμενοι σε μια (εικονική) επιχείρηση.

Η παρουσίαση ακολουθεί...

Στην συνέχεια οι εργαζόμενοι "πήγαν" στα τμήματα τους και αφού συσκεύθηκαν για 5 λεπτά ξεκίνησαν...

Το τμήμα Marketing ολοκλήρωσε την επεξεργασία των ερωτηματολογίων τους

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης σχεδίασε το logo της επιχείρησης

Το τεχνικό τμήμα επισκεύασε έναν ΗΥ

Το τμήμα αποθήκης επικαιροποίησε την κατάσταση του εξοπλισμού που υπάρχει στην αποθήκη προς ανακύκλωση.

Το τμήμα παραλαβής εκτύπωσε τιμοκαταλόγους.

Το λογιστήριο ετοίμασε μια παρουσίαση σχετικά με το πως είναι τα τμήματα λογιστηρίου στις κανονικές επιχειρήσεις.

Συζητήσαμε επίσης για την επίσκεψη που προγραμματίζουμε σε επιχείρηση του Πολυγύρου.


Δεν υπάρχουν σχόλια :