Ελάττωσε - Επαναχρησιμοποίησε - Ανακύκλωσε παλιό εξοπλισμό πληροφορικής στο ΕΠΑΛ Πολυγύρου


Δεν υπάρχουν σχόλια :