Ερευνητικές Εργασίες - Παρουσίαση του γενικότερου πλαισίου

Το γενικότερο πλαίσιο, οι στόχοι, η διδακτική προσέγγιση, τα πρακτικά ζητήματα και ένα παράδειγμα των ερευνητικών εργασιών (project).





Δεν υπάρχουν σχόλια :