Προγραμματισμός Υπολογιστών, Το σχολικό βιβλίο

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή το σχολικό βίβλο του Δομημένου Προγραμματισμού: https://docs.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIUDBqVnNCY1pOM00/edit?usp=sharing

Καλή μελέτη...


Δεν υπάρχουν σχόλια :