Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο - Κεφάλαιο 4ο: H HTML.

Λίγη θεωρία και πολλές δραστηριότητες σε HTML.

Αρχικά διαβάστε την παρουσίαση που ακολουθεί και στη συνέχεια πειραματιστείτε με τις δραστηριότητες που ακολουθούν.
Καλή μελέτη.Δεν υπάρχουν σχόλια :