Προγραμματισμός Υπολογιστών, Πως διαβάζουμε / λύνουμε τις ασκήσεις του 4ου Κεφαλαίου;

Δομημένος Προγραμματισμός, Πως διαβάζουμε / λύνουμε τις ασκήσεις του 4ου Κεφαλαίου;
Η διαδικασία είναι τυφλο-σούρτης πράγμα που σημαίνει ότι αν μάθετε τα βήματα επίλυσης ενός τύπου ασκήσεων έχετε μάθει να λύνετε κάθε άσκηση αυτού του τύπου.

Έχουμε και λέμε λοιπόν...

Δεν υπάρχουν σχόλια :