Ερευνητική Εργασία - Ερωτηματολόγιο πρότασης

Ακολουθεί ερωτηματολόγιο στο οποίο θα πρέπει η κάθε ομάδα να συμπληρώσει πληροφορίες που αφορούν στο παιχνίδι που θα δημιουργήσει.

Συμπληρώστε λοιπόν τα απαραίτητα στοιχεία και μη ξεχάσετε να πατήσετε το Submit ;-)Δεν υπάρχουν σχόλια :