Προγραμματισμός Υπολογιστών- Απλές λυμένες ασκήσεις κεφ 8, 9 (εντολές read, write, :=)

Ακολουθούν οι εκφωνήσεις και οι λύσεις (ο κώδικας σε γλώσσα Pascal) κάποιων απλών ασκήσεων που περιλαμβάνουν τις εντολές read και write καθώς και τη χρήση του τελεστή ανάθεσης τιμής (;=).

Τις λυμένες ασκήσεις μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ

Καλή μελέτη.


Δεν υπάρχουν σχόλια :