Υλικό για τον GameMakerΣυλλογές από sprites μπορείτε να κατεβάσετε από τα παρακάτω λίνκς (κλικ)...

https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIVEw3QkE3bzVWTWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIWEd2Q2FMVjNKWkk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIbkJKbFVqbkszRUU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPId29hSUlJWXRZRlU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIekJEaWZDSDNDLU0/edit?usp=sharing

Επίσης ιδέες και οδηγίες μπορείτε να πάρετε από τα παρακάτω πολύ καλά μαθήματα (στα ελληνικά) για τον gamemaker τα οποία εν τέλει φτιάχνουν ένα pac-man.

https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPINUpqWDdCWXc3Qk0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIQnN2c0Fpa2Foa00/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIU2k1Z2oyS0VTNmc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIUWRVLUxZcDhvVm8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIamtwOEFJMy02T0E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIbFp1RS1JOHhDX00/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIcDJjNXcwNzlOcDg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B0vTQRXS6uPIcWVzV01YelpHdWc/edit?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια :