Προγραμματισμός Υπολογιστών, Κεφάλαιο 11

Πακετάκι υλικού για το 11ο κεφάλαιο του μαθήματος Προγραμματισμός Υπολογιστών, περιλαμβάνει:
  1. την παρουσίαση του κεφαλαίου (δες παρακάτω)
  2. μία παρουσίαση με πολύ καλές (λυμένες) ασκήσεις του συναδέλφου Β. Μωυσίδη (δες παρακάτω)
  3. ασκήσεις του κεφαλαίου (λυμένες και άλυτες) διαθέσιμες εδώ
Τις ασκήσεις μπορείτε να τις λύσετε είτε με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Pascal Made Easy - PAME (κλικ εδώ) είτε με το web-based περιβάλλον που είναι διαθέσιμο από το coding ground (κλικ εδώ)

Καλή μελέτη...
Δεν υπάρχουν σχόλια :