Παρουσίαση της δράσης "Ελάττωσε - Επαναχρησιμοποίησε - Ανακύκλωσε εξοπλισμό Πληροφορικής" στην Ημερίδα καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση


Δεν υπάρχουν σχόλια :