Εισαγωγή στο GameMaker

Πολύ καλή παρουσίαση από τον συνάδελφο Ιωάννη Σαρημπαλίδη σχετικά με τον GameMaker.

Δεν υπάρχουν σχόλια :