Ένα σύντομο βίντεο σχετικά με τα MOOCs και τη δια-συνδεδεμένη εποχή.

Μαζικά, Ανοιχτά, Διαδικτυακά Μαθήματα.Δεν υπάρχουν σχόλια :