Προγραμματιστικά Εργαλεία Διαδικτύου- Κεφάλαιο 3ο: Δημιουργία Ιστοσελίδων και Ιστοτόπου

Οι σημειώσεις για το 3ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου καθώς και η εκφώνηση της άσκησης για τα νησιά των σποράδων.

Καλή μελέτη
Δεν υπάρχουν σχόλια :