Αντιστοιχείς Τομέων και Ειδικοτήτων Παλαιού (Ν. 3475/2006) και Νέου (Ν. 4186/2013) Νόμου για τα ΕΠΑΛ

Αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 47/2013 του Δ.Σ.), σας αποστέλλουμε τις παρακάτω αντιστοιχίες τομέων και ειδικοτήτων του Ν. 3475/2006 και του Ν. 4186/2013.

Για τον Τομέα Πληροφορικής ισχύουν τα παρακάτω:

ΕΠΑΛ Ν.3475/2006, Υ.Α 36618/Γ2/2007 ΕΠΑΛ Ν.4186/2013, Ν. 4203/2013

Τομέας : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τομέας : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και 
Δικτύων Η/Υ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Τους πίνακες για τους υπόλοιπους τομείς και ειδικότητες μπορείτε να τους βρείτε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια :