Πληροφορικής Απάνθισμα: Μια συλλογική προσπάθεια διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής

Αντιγράφω το κείμενο από το wiki πληροφορικής απάνθισμα. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία στην οποία μπορεί να συμβάλλει ο καθένας...

Καλωσορίσατε στο Πληροφορικής Απάνθισμα!


Το συλλογικό αυτό έργο αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Περιγράμματος Σπουδών Πληροφορικής και την ανάπτυξη ενός υποστηρικτικού υλικού που καλύπτει τις ανάγκες Γενικής Πληροφορικής Παιδείας από την προσχολική ηλικία μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Πώς μπορείς να συμβάλεις κι εσύ;

Κατ' αρχήν κάνε κλικ εδώ για να συνδεθείς με την ιστοσελίδα - wiki

Πάτησε το κουμπί EDIT πάνω δεξιά από αυτή τη σελίδα για να βελτιώσεις το περιεχόμενό της.
Αν επιθυμείς να συμμετέχεις στην ομάδα μας πάτησε το Join this Wiki στα αριστερά.
Για να καλέσεις και άλλους στο Πληροφορικής Απάνθισμα, πάτησε το Manage Wiki στα αριστερά και το Invite People.

Το υλικό οργανώνεται σε επτά ενότητες. 

Οι επτά ενότητες που υλοποιούν το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών συνδέονται οργανικά μεταξύ τους διαμορφώνοντας μια διαδρομή σταδιακής μύησης στην Επιστήμη της Πληροφορικής. Μια διαδρομή που αν ακολουθηθεί μαζί με τους κατάλληλα εκπαιδευμένους συνοδούς θα καταστήσει ικανούς τους νέους μας να αξιοποιήσουν δημιουργικά τις Νέες Τεχνολογίες στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Μαζί με τους συνοδούς τους, οι νέοι μας ξεκλειδώνουν σταδιακά το σύγχρονο Κουτί της Πανδώρας αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να διακρίνουν το επωφελές από το επιζήμιο και να καινοτομούν συνεργαζόμενοι αρμονικά μεταξύ τους.

  • Πρώτα Βήματα - Απευθύνεται σε γονείς και νηπιαγωγούς που επιθυμούν να οργανώσουν παιγνιώδεις δραστηριότητες για νήπια ώστε να τα βοηθήσουν να γνωρίσουν με απλό τρόπο θεμελιώδεις έννοιες της Πληροφορικής με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία τους.
  • Μαγικά Μολύβια - Απευθύνεται σε γονείς και εκπαίδευτικούς που επιθυμούν να βοηθήσουν παιδιά 6-7 ετών να γνωρίσουν το κόσμο του γραπτού λόγου και της αριθμητικής μέσα από δραστηριότητες που ενσωματώνουν βασικές αλγοριθμικές έννοιες. Ένα μέρος αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται με τη βοήθεια υπολογιστή ώστε να γίνει η πρώτη επαφή με τις συσκευές εισόδο/εξόδου και να αποκτηθούν οι πρώτες δεξιότητες χειρισμού τους. Συνοδεύεται από τεράδιο εργασιών για το παιδί και από το απαραίτητο λογισμικό τύπου ΕΛΛΑΚ
  • Πρώτες Δημιουργίες - Εγχειρίδιο για το δάσκαλο, βιβλίο εργασιών μαθητή, προτάσεις διαθεματικών έργων και συνοδευτικό λογισμικό (SCRATCH) για παιδιά 8-12 ετών. Βασικός στόχος είναι η άσκηση στη συλλογική εργασία και η από κοινού επίλυση προβλημάτων αναπτυσσόντας οργανωτικές, αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες.
  • Ψηφιακή Έκφραση - Εγχειρίδιο για το καθηγητή, βιβλίο εργασιών μαθητή, προτάσεις διαθεματικών έργων και συνοδευτικό λογισμικό (SCRATCH) για εφήβους 12-15 ετών. Τα συλλογικά έργα είναι πιο απαιτητικά και συνδυάζουν τη χρήση εργαλείων ανοικτού λογισμικού για τη δημιουργία κειμένων, παρουσιάσεων, πολυμέσων κ.λ.π.
  • Ισόπεδος Διάβασις - Εγχειρίδιο για το καθηγητή, βιβλίο εργασιών μαθητή, προτάσεις διαθεματικών έργων και συνοδευτικό λογισμικό (SCRATCH) για εφήβους 15-18 ετών. Στο επίπεδο του Λυκείου, όπου αντιστοιχεί αυτή η ενότητα, ο κεντρικός στόχος είναι να εμβαθύνουν οι έφηβοι σε θεμελιώδεις έννοιες και μεθοδολογίες της Πληροφορικής ώστε να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα της ως αυτόνομης επιστήμης και να βοηθηθούν στην διερεύνηση των κλίσεών τους.
  • Τι είναι Πληροφορική - Απευθύνεται σε φοιτητές όλων των ειδικοτήτων πλην Πληροφορικής. Συστηματική μελέτη του μεθοδολογικού πυρήνα της Πληροφορική και των εφαρμογών της και άσκησή τους στον προγραμματισμό με χρήση προηγμένων εκπαιδευτικών γλωσσών (π.χ. Alice) ή γλωσσών προγραμματισμού γενικού σκοπού αναλόγως και του προσανατολισμού των σπουδών τους (θετικές επιστήμες, ανθρωπιστικές επιστήμες, οικονομικές επιστήμες...).
  • Η Επιστήμη της Πληροφορικής - Ειδική έκδοση του Τι είναι Πληροφορικήπου απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές τμήματων Πληροφοριικής με σκοπό να θέσει τις βάσεις για την αποτελεσματική σπουδή της σε ανώτατο επίπεδο.


Γιατί Απάνθισμα;

Ο τίτλος του έργου μας είναι εμπνευσμένος από το Βιβλίο του Ρήγα ΦερραίουΦυσικής Απάνθισμα και εκφράζει το αίτημα των καιρών για Πληροφορική Αφύπνιση του λαού μας ώστε να μπορέσει να σταθεί στο απατητικό διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνει η παγκοσμιοποίηση. Σκοπός μας είναι το έργο αυτό να αποτελέσει βασικό εργαλείο ώστε η χώρα να βγει από τα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα και να βρει τη θέση της στην Εποχή της Πληροφορικής που ανατελεί. Στη διαμόρφωση της Εποχής αυτής η συμμετοχή του Ελληνισμού μπορεί να είναι καθοριστική. Είναι μια διαπίστωση που συμμερίζονται ολοένα και περισσότεροι διαννοούμενοι και κοινωνικοί αναλυτές διεθνώς λαμβάνοντας υπόψη τα σύνθετα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Ανθρωπότητα και την ανάγκη προσφυγής σε επιτυχείς ανάλογες ιστορικές εμπειρίες. Οφείλουμε, λοιπόν, ως Έληνες και Πολίτες του Κόσμου να ξαναβρούμε και να προσφέρουμε στην Ανθρωπότητα τις υψηλές αξίες και τα ιδανικά που γεννήθηκαν στον τόπο μας και αποτελούν τη μόνη, ίσως, επίκαιρη απάντηση στις περιβαλλοντικές, οργανωτικές και οντολογικές προκλήσεις που δημιουργούν οι παθογένειες της Βιομηχανικής Εποχής οι οποίες επιβιώνουν ακόμη. Για το σκοπό αυτό οφείλουμε να συγχρονίσουμε το βηματισμό μας με τα άλλα προηγμένα έθνη στο πεδίο της επιστήμης και της τεχνολογίας και να αξιοποιήσουμε την οικουμενικότητα της Πληροφορικής για να μπορέσουμε ως έθνος να καταθέσουμε την προσφορά μας στο σύγχρονο κόσμο διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της πατρίδας μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια :