Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΦΕΚ 785 Β 2014)

Για την μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής που είναι ενταγμένο σε όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού ισχύει το Πρόγραμμα Σπουδών όπως αυτό ορίζεται στην 8212/Γ2/28-01-2002 (Β'131).

Να υπενθυμίσω ότι το μάθημα στην Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών είναι 2ωρο/εβδ ενώ στην Διοίκησης και Οικονομίας είναι 4ωρο/εβδ. Καλούμαστε δηλαδή να υλοποιήσουμε το ίδιο Πρόγραμμα Σπουδών στη μία περίπτωση σε 2ώρες/εβδ και στην άλλη σε 4ωρες/εβδ. Έχουν χιούμορ οι ιθύνοντες ;-)
Δεν υπάρχουν σχόλια :