Ωρολόγια Προγράμματα Β, Γ τάξεων του νέου ΕΠΑΛ (ΦΕΚ 1336/26-05-2014)

Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων ανά ειδικότητα Τομέων Ομάδας Προσανατολισμού των Β', Γ' τάξεων Ημερησίων ΕΠΑΛ και των Β', Γ', Δ' τάξεων εσπερινών ΕΠΑΛ.Δεν υπάρχουν σχόλια :