Αντιστοιχίες Τομέων, Ειδικοτήτων και Ομάδων Προσανατολισμού ΕΠΑΛ του Ν.3475/2006 με τον Ν.4186/2013

Ακολουθεί η αντιστοιχία μεταξύ των Τομέων, των Ειδικοτήτων και των Ομάδων Προσανατολισμού του "παλιού" και του "νέου" ΕΠΑ.Λ.

Η βασική ιδέα συνοψίζεται ως εξής:Αντιστοιχίες Τομέων και Ειδικοτήτων του Ν.3475/2006 και του Ν.4186/2013

Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. του Ν.3475/2006 (Α 146) με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 (Α ́193)»

Δεν υπάρχουν σχόλια :