Προγραμματισμός Εργαστηριακών Ασκήσεων των μαθημάτων που πραγματοποιούνται στα εργαστήρια του Τομέα Πληροφορικής του ΕΚ Πολυγύρου

(με διορθωμένο link...)

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους προβλέπεται η κατάρτιση του προγράμματος των εργαστηριακών ασκήσεων για τα εργαστηριακά μαθήματα της κάθε ειδικότητας.

Για την προετοιμασία του προγραμματισμού ο διδάσκων εκπαιδευτικός συμβουλεύεται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εργαστηρίου καθώς και τον υπεύθυνο του τομέα αποφασίζουν και καταρτίζουν το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων για την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Μπορείτε να κατεβάσετε (ψάξτε στο πάνω μέρος της οθόνης για ένα βελάκι που δείχνει προς τα κάτω) το κενό πρότυπο από εδώ, να το συμπληρώσετε και να το στείλετε ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν μέσα στο αρχείο.

Παράδειγμα προγραμματισμού εργαστηριακών ασκήσεων του 6ου ΕΚ Πειραιά.
Δεν υπάρχουν σχόλια :