Αναθέσεις Μαθημάτων ΕΠΑΛ για ΠΕ19-20 (Νομοθεσία)

Αναθέσεις Α' τάξη ΕΠΑ.Λ. για τις Ομάδες Προσανατολισμού.

Υπουργική Απόφαση 67791/Γ2/05-05-2014
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 126567/Γ2/10-09-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2344 Β ́) “Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 1984 Β ́) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”

Οι αναθέσεις των μαθημάτων για ΠΕ19-20 για την Α ΕΠΑΛ
 • Πρώτη Ανάθεση για το μάθημα "Εφαρμογές Πληροφορικής" της Α' ΕΠΑΛ για όλες τις Ομάδες Προσανατολισμού, για ΠΕ19-20

Επίσης καταγράφω λόγω ιδιαίτερου ενδιαφέροντος την (μετά βδελυγμίας) εξαίρεση των ΠΕ19-20 από την ανάθεση του μαθήματος του ΣΕΠ.
 • Πρώτη ανάθεση για το μάθημα "Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός" της Α' ΕΠΑΛ, όλοι οι εκπαιδευτικοί ΠΕ, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20, που διδάσκουν μαθήματα ειδικοτήτων ως Α ́ ανάθεση στην κάθε ομάδα προσανατολισμού η οποία συμπεριλαμβάνει τους τομείς και τις ειδικότητες όλων των τάξεων.

Αναθέσεις Β', Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. για τα μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής

Υπουργική Απόφαση 137841/Γ2/02-09-2014 (δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2432 Β΄ / 12-09-2014 )
Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Οι αναθέσεις των μαθημάτων για ΠΕ19-20 για τις Β, Γ, ΕΠΑ.Λ.
 • Πρώτη ανάθεση σε μαθήματα του Τομέα Πληροφορικής για ΠΕ19-20
 • Δεύτερη ανάθεση σε μαθήματα του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού για ΠΕ19-20
  • Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
   • Μάθημα: Εισαγωγή στις επικοινωνίες και στα υπολογιστικά συστήματα (Β΄ Τάξη)
   • Μάθημα: Δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων (Γ΄ Τάξη)
  • Ειδικότητα: Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
   • Μάθημα: Εισαγωγή στα Δίκτυα και τις Επικοινωνίες (Β΄Τάξη)

Αναθέσεις Β', Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. για τα μαθήματα γενικής παιδείας.

Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015.

Οι αναθέσεις των μαθημάτων για ΠΕ19-20 για τη Β' ΕΠΑ.Λ.
 • Πρώτη Ανάθεση για το μάθημα: Εισαγωγή στις αρχές τις Επιστήμης των ΗΥ της Β τάξης του ΕΠΑ.Λ.Δεν υπάρχουν σχόλια :