Οδηγίες για τις αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2014-15

Ήρθαν επιτέλους οι αναθέσεις των μαθητών της Α' τάξης των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (175720/Δ2/30-10-2014).

Συμπεράσματα: ξανα-πήραμε ανάθεση το ΣΕΠ (όπως όλες οι άλλες ειδικότητες) και έχουμε μόνοι μας ανάθεση το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής.

Ήρθαν αφού έχουμε ήδη κάνει δύο κατανομές μαθημάτων θεωρώντας ότι δεν έχουμε ανάθεση το ΣΕΠ (όπως είχε γίνει πέρισυ). Το γεγονός αυτό είχω ως συνέπειας να μη διδάσκεται το ΣΕΠ μέχρι σήμερα μιας και δεν περίσσευαν σε κάποιον εκπαιδευτικό του σχολείου μας ώρες ενώ ταυτόχρονα δύο συνάδελφοι Πληροφορικοί έχουν πάει σε άλλα σχολεία (από τέσσερις ώρες οι καθένας) για συμπλήρωση ωραρίου!


Δεν υπάρχουν σχόλια :