Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Α και Β τάξης ΕΠΑΛ

Δημοσιεύτηκαν οι νέες οδηγίες (174017/Γ2/27-10-2014) για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α' και των Τομέων της Β' τάξης των ΕΠΑ.Λ.

Η σημαντικότερη αλλαγή που εισάγουν είναι η εξής:

Σύμφωνα με το ΠΣ το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ). Στο σχολικό εργαστήριο και στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές χρησιμοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία και τεχνικές, να δραστηριοποιούνται, να πειραματίζονται, να δημιουργούν και να ανακαλύπτουν τη γνώση. Ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα να μην υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15). Σε διαφορετική περίπτωση να ανατίθεται διδασκαλία και σε δεύτερο εκπαιδευτικό.

Επίσης ισχύει πλέον το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α' ΓΕΛ (Αρ. 53248/Γ2, ΦΕΚ: τ. Β΄ 932/14-4-2014) και για την Α΄ ΕΠΑΛ.

Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη:
  • για την ομάδα προσανατολισμού του Τομέα Τεχνολογικών Εφαρμογών είναι τα κεφάλαια 1, 2, 3 (μόνο 3.1), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 του σχολικού βιβλίου (Γ. Πανσεληνάς κ.ά.), 
  • ενώ για τις Ομάδες Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Α΄ ΕΠΑΛ, είναι όλα τα κεφάλαια 1-16 του σχολικού βιβλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια :