Εργαστηριακές Ασκήσεις Βάσεις Δεδομένων

Μερικές προτάσεις συναδέλφων για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων:

Ασκήσεις της σχολικής συμβούλου Τ. Κατρακιζα για μάθημα των Βάσεων Δεδομένων
Σημειώσεις του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για το Εργαστηριακό Μάθημα των Βάσεων Δεδομένων
Σημειώσεις τιυ ΤΕΙ Σερρών για το Εργαστηριακό Μάθημα των Βάσεων Δεδομένων

Σημειώσεις για το Μάθημα Βάσεων Δεδομένων του εκπαιδευτικού Βουρλάκου Μιχαήλ
Δεν υπάρχουν σχόλια :