Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ - Περί Linux...

Πολύ καλή δουλειά οργανωμένη σε ένα wiki για το μάθημα Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ (κλικ εδώ)

Επίσης πολύ καλή δουλειά για το μάθημα ΛΣ ΙΙ και αυτή οργανωμένη σε ένα wiki (κλικ εδώ)

Σημειώσεις για Unix / Linux (κλικ εδώ)

Το σχολικό εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή (κλικ εδώ)

Ιστοσελίδα με υλικό (και αρκετά βίντεο) σχετικά με το Linux (κλικ εδώ)

Παρουσίαση για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

Παρουσίαση για το ΕΛ/ΛΑΚ στην Εκπαίδευση

Παρουσίαση με τίτλο: Free Software and Linux, What, Why and How?

Βίντεο σχετικά με το πως είναι "στημένο" το Linux

Δεν υπάρχουν σχόλια :