27ος Πανελλήνιος (Μαθητικός) Διαγωνισμός Πληροφορικής

Είναι σε εξέλιξη ο 27ος Πανελλήνιος (μαθητικός) Διαγωνισμός Πληροφορικής. Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε νας βρείτε εδώ.

Μια ιδέα για τα θέματα της πρώτης φάσης μπορείτε να πάρετε από εδώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια :