Εφαρμογές Πληροφορικής: Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης του νέου βιβλίου

Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης του νέου βιβλίου του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής από τη συγγραφική ομάδα εδώ κι εδώ.

Στα πλαίσια του μαθήματος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και το εγχειρίδιο "Το Διαδίκτυο που θέλουμε". Απευθύνεται σε εφήβους και περιέχει δραστηριότητες από νέους για νέους.

Μάλιστα το εγχειρίδιο αυτό έχει και την έγκριση του ΙΕΠ.
Δεν υπάρχουν σχόλια :