Τέσσερις διανομές Linux σχεδιασμένες για μικρά παιδιά (in English)

Πολύ καλό άρθρο από το opensource.com

Four Linux Distributions for kids




Δεν υπάρχουν σχόλια :