Υλικό Υπολογιστών - Υπό-ενότητα 1.1: Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων

Παρουσίαση της θεωρίας την πρώτης υπό-ενότητας (1.1) του βοηθήματος για το μάθημα Υλικό και Δίκτυα (διαθέσιμο εδώ) που αφορά στα Υπολογιστικά Συστήματα.

Μετά την ολοκλήρωση της υπό-ενότητας οι μαθητές θα μπορούν να

 • Διακρίνουν τις κατηγορίες των υπολογιστικών συστημάτων.
 • Περιγράφουν τις βασικές αρχιτεκτονικές υπολογιστών. 
 • Αναγνωρίζουν τις βασικές μονάδες ενός προσωπικού υπολογιστή.
Προτεινόμενη Δραστηριότητα #1: Αποσυναρμολόγηση κουτιού κεντρικής μονάδας ΗΥ

Η δραστηριότητα (και το φύλλο εργασίας) υπάρχει  εδώ

Είναι σημαντικό να προηγηθεί η παρουσίαση / επίδειξη των εξαρτημάτων του Υπολογιστή,

Θα χρειαστούμε παλιά (μη λειτουργικά) κουτιά κεντρικών μονάδων ΗΥ, πάγκους εργασίας, κατσαβίδια. Οι μαθητές προτείνεται να χωριστούν σε ομάδες (των δύο ή τριών ατόμων). Οι μαθητές θα πρέπει να αναγνωρίσουν τα κομμάτια της κεντρικής μονάδας, να την αποσυναρμολογήσουν και περιγράψουν (συνοπτικά) τι κάνει το καθένα από αυτά.

Επιπλέον αν υπάρχει χρόνος μπορούμε να δοκιμάσουμε να θέσουμε σε λειτουγία έναν ΗΥ χωρίς να είναι μέσα στο κουτί του, συναρμολογώντας τα εξαρτήματα του πάνω στη μητρική που θα είναι σε κοινή θέα. Αυτή η δραστηριότητα είναι καλύτερα να γίνει από τον εκπαιδευτικό.
Κρατάμε τα εξαρτήματα γιατί για την επόμενη δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές θα προσπαθήσουν να ξανα-συναρμολογήσουν τους υπολογιστές.


Προτεινόμενη Δραστηριότητα #2: Συναρμολόγηση κουτιού κεντρικής μονάδας ΗΥ.

Σύντομη παρουσίαση της σύνθεσης του κουτιού της κεντρικής μονάδας. Εστιάζουμε κυρίως στα εξής:
 • από ποια εξαρτήματα αποτελείται η κεντρική μονάδα και πως μοιάζει το καθένα από αυτά
 • τι ακριβώς κάνει το κάθε εξάρτημα
 • πως συνθέτουν και με ποιο τρόπο συνεργάζονται μεταξύ τους για να κάνουν τον υπολογιστή να λειτουργει
Μπορούμε αρχικά να χρησιμοποιήσουμε την εφαρμογή εικονικής συναρμολόγησης ενός υπολογιστή από το κατάστημα του πλαισίου

Στη συνέχεια βλέπουμε με τους μαθητές το βίντεο που ακολουθεί και περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία συναρμολόγησης ενός κουτιού κεντρικής μονάδας.
Δεύτερο βίντεο συναρμολόγησης.Τέλος οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών και προσπαθούν να συναρμολογήσουν τα κουτιά που αποσυναρμολόγησαν στην προηγούμενη δραστηριότητα ως εξής:
 • μητρική πλακέτα με ενσωματωμένο επεξεργαστή
 • μνήμη RAM
 • κάρτα 
  • γραφικών
  • δικτύου
  • ήχου
 • σκληρό δίσκο
 • DVD
 • τροφοδοτικό
 • πληκτρολόγιο / ποντίκι

Στο τέλος όλα αυτά συνδέονται με το ρεύμα και δοκιμάζουμε αν εκκινεί το σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια :