Εγκατάσταση Windows XP

Η Microsoft μπορεί να τα εγκατέλειψε, μεγάλο μέρος των χρηστών όμως όχι, οπότε κι εμείς θα τα εγκαταστήσουμε (τα Windows XP SP3 Greek) στους υπολογιστές των ομάδων εργασίας (μαθητών) στα πλαίσια των μαθητών "Υλικό και Δίκτυα" και "Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων".

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των XP στους ίδιους υπολογιστές θα στηθεί και κάποια ελαφριά διανομή Linux.

Η επιλογή των XP έγινε λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων των υπολογιστών που χρησιμοποιούμε για πειραματισμό στα πλαίσια του εργαστηριακού μέρους των παραπάνω μαθημάτων.

Να σημειώσω εδώ ότι για συστήματα περιορισμένων δυνατοτήτων προτιμώ και συνιστώ ανεπιφύλακτα Linux Mint Mate ή Linux Mint LXDE ή ακόμη και lUbuntu

Η εγκατάσταση αποτελεί καλή αφορμή για να μιλήσουμε για:

  • partitions, BIOS, MBR, MultiBoot
  • Drivers (και πως τους βρίσκεις)
  • System InformationUtilities
    • αναλυτικά χαρακτηριστικά συσκευών
    • reports των συσκευών
  • Beanchmark Utilities
  • System stability checkers
Ακολουθεί η παρουσίαση της εγκατάστασης...

Δεν υπάρχουν σχόλια :