Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών ΕΠΑΛ 2015-16

Τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών (ΩΠΣ) των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2015-16 (κλικ εδώ). Όπως θα δείτε υπάρχουν αλλαγές ακόμη και στη Β΄ τάξη σε σχέση με τα περσινά (κλικ εδώ).
Δεν υπάρχουν σχόλια :