Δραστηριότητα Αποσυναρμολόγησης ΗΥ για το μάθημα Υλικό Υπολογιστών

Η δραστηριότητα είναι από το Linux Fun Club wiki και περιγράφει τα βήματα αποσυναρμολόγησης ενός υπολογιστή.

Είναι σημαντικό να προηγηθεί η παρουσίαση / επίδειξη των εξαρτημάτων του Υπολογιστή.

Το φύλλο εργασίας της δραστηριότητας βρίσκεται εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια :