Πρώτο πακετάκι υλικού για το πανελλαδικών εξεταζόμενο μάθημα του (Δομημένου) Προγραμματισμού

Η (νέα) διδακτέα και εξεταστέα ύλη για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα του Προγραμματισμού είναι εδώ. Στη νέα ύλη η επιτροπή (με θάρρος) αφαίρεσε τα πολύ θεωρητικά (και οριακά χρήσιμα - με εξαίρεση το 3 που θα μπορούσε να μείνει) κεφάλαια 1, 2, 3, 5 και 6 για όλους τους μαθητές που θα εξεταστούν και για τους μεν απόφοιτους του 2014-15 που θα ξαναδώσουν άφησε κατά τα άλλη την ύλη ίδια, ενώ για αυτούς που θα εξεταστούν φέτος για πρώτη φορά πρόσθεσε και τους Πίνακες (παρ. 14.1).

Λαμβάνοντας υπόψη σας την παραπάνω ύλη (για να αφαιρέσετε τα κεφάλαια που είναι εκτός) προτείνω να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε για αρχή τα παρακάτω βοηθήματα:

  • Το σχολικό βιβλίο σε ηλεκτρονική μορφή είναι εδώ
  • Το πολύ καλό βοήθημα που περιλαμβάνει τις απαντήσεις των ερωτήσεων και τις λύσεις των ασκήσεων του σχολικού βιβλίου είναι εδώ
  • Το πολύ καλό βοήθημα του συναδέλφου Μωυσίδη Βασίλη είναι εδώ.
  • Το πολύ εύχρηστο περιβάλλον PAME (Pascal Made Easy) ανάπτυξης και εκτέλεσης προγραμμάτων σε Pascal είναι διαθέσιμο εδώ. Χρειάζεται εγκατάσταση σε περιβάλλον MS Windows.
  • Το περιβάλλον Lazarus για ανάπτυξη και εκτέλεση κώδικα σε Pascal είναι διαθέσιμο εδώ. Ιδανική λύση για τα σχολικά εργαστήρια με Ubuntu LTSP 12.04.
  • Και τέλος όταν βρίσκεστε σε κίνηση (για την ταμπλέτα, το κινητό αλλά και τον υπολογιστή σας) το web-based περιβάλλον ανάπτυξης και εκτέλεσης κώδικα Pascal είναι διαθέσιμο εδώ
  • Για αργότερα, όταν θα χουμε προχωρήσει την ύλη να μη παραλείψετε να γραφτείτε (για να ευλογήσω και τα γένια μου) στο Μαζικό. Ελεύθερο, Διαδικτυακό Μάθημα για το Δομημένο Προγραμματισμό κάνοντας κλικ εδώ

Καλή αρχή και καλή μελέτη...

Δεν υπάρχουν σχόλια :