Διδακτικές Οδηγίες 2015-16 για τα μαθήματα του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ

Ακολουθούν οι οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Πληροφορικής Γενικής Παιδείας και των Ομάδων Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

Διαθέσιμες εδώ

Ας κάνω πέιστ τα μαθήματα μου για να έχω εύκαιρα...

Εφαρμογές Πληροφορικής

Βιβλίο: «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ ΓΕΛ (συγγραφείς: Ν. Αγγελιδάκης, Α. Μιχαηλίδη, Χ. Μπλάτσιος, Γ. Πανσεληνάς)

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος:

Ο σκοπός, οι στόχοι, οι θεματικές ενότητες (με ενδεικτικές δραστηριότητες), καθώς και η διδακτική μεθοδολογία, περιγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος (Αρ. 53248/Γ2, ΦΕΚ: τ. Β΄ 932/14-4-2014). 

Η διδακτέα – εξεταστέα ύλη είναι τα κεφάλαια 1, 2, 3 (μόνο 3.1), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 του σχολικού βιβλίου.


Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» των: Α. Αράπογλου, Ε.Βραχνού, Ε. Κανίδη, Π. Μακρυγιάννη, Β. Μπελεσιώτη και Δ. Τζήμα.

Διδακτέα ύλη: Τα Κεφάλαια 1 έως 6, 8 (8.1 και 8.2) και 13.


Υλικό και Δίκτυα

Από τις σημειώσεις του μαθήματος «ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΔΊΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ» των: Β. Βασιλάκη, Γ. Θηβαίου, Γ. Μίχα, Ε. Μόρμορη και Α. Ξιξή.

Διδακτέα ύλη: Όλα τα Κεφάλαια και οι παράγραφοι τους, εκτός των 3.2.2, 4.4, 5.2.5, 5.2.6 και 6.1.3.


Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

Από τις σημειώσεις των Βραχνού, Ι. Κουρέτα, Π. Μακρυγιάννη και Α. Παραδείση.

Διδακτέα ύλη: Τα Κεφάλαια 1 έως 8 του μέρους Α. Τα Κεφάλαια 1 έως 3 και 5 έως 12 (ή εναλλακτικά τα Κεφάλαια 13 έως 20) του μέρους Β.


Δεν υπάρχουν σχόλια :