Την Pascal...

...μέχρι τον Ιούνιο ;-) μετά πάμε σε Python...


Δεν υπάρχουν σχόλια :